Buku Orang Jawa di Selangor Penghijrahan dan Penempatan 1880-1940Buku ini ditulis oleh Khazin Mohd Tamrin, lulusan Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia dicetak buat kali pertama pada tahun 1984 dan dikeluarkan buat kali kedua pada tahun 1987. Buku ini asalnya adalah kajian setempat yang dijalankan oleh penulis di bawah seliaan Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurut penulis, kajian ini telah dijalankan antara tahun 1973 hingga 1976. Bermakna, kajian ini hanya dibukukan 8 tahun kemudian setelah diselesaikan oleh penulis. Apa peri pentingnya kajian ini? Menurut penulis, menerusi kajian ini, sumbangan masyarakat Melayu keturunan Jawa dalam perkembangan ekonomi dan sosial sejak abad ke 19 di Tanah Melayu khususnya di Selangor dapat dikenalpasti. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran baru bahawa pembangunan ekonomi Tanah Melayu pada zaman kolonial sebenarnya tidaklah bergantung sepenuhnya kepada peranan buruh atau tenaga kerja dari bangsa Cina dan India semata-mata.

Saya sebenarnya tertarik dengan hasil kajian luar yang dijalankan oleh penulis terutamanya yang berhubung dengan sebab-musabab kedatangan penghijrah Jawa ke Tanah Melayu. Antaranya ialah tekanan berat dari penjajah Belanda dan faktor mengerjakan haji. Tekanan berat yang dimaksudkan ialah lambakan cukai yang dikenakan ke atas penduduk asal Pulau Jawa. Penduduk asal perlu membayar pelbagai jenis cukai antaranya ialah seperti cukai peribadi yang meliputi perkakas rumah, cukai kenderaan walaupun jika seseorang itu hanya menggunakan basikal dan cukai pertukangan tangan yang dikira masuk dalam bab cukai perniagaan. Selain daripada itu, penduduk asal juga dikerah menjadi buruh paksa (halaman 42-43).

Berkenaan dengan faktor mengerjakan haji pula, ramai penghijrah berangkat ke Tanah Melayu khususnya di negeri Selangor kerana hendak mencari wang untuk dijadikan tambang pergi ke Makkah (halaman 46). Mereka pergi ke Tanah Melayu untuk membuka kawasan baru. Mereka mengerjakan kebun dan ladang di kawasan itu dan kemudiannya menjualkannya untuk mendapatkan tambang pergi ke Makkah (halaman 50). Lazimnya, mereka akan pulang semula ke Tanah Melayu untuk terus menetap di situ, bukannya menetap di Pulau Jawa. Sebenarnya tempat tumpuan masyarakat Jawa sebelum ke negeri Selangor atas faktor mengerjakan haji ialah di Singapura. Di Singapura, terdapat sebuah syarikat yang menawarkan pinjaman untuk dijadikan tambang haji. Bakal haji boleh memilih samada hendak membayar balik jumlah wang pinjaman itu hingga selesai atau bekerja di ladang syarikat itu sebagai ganti pinjaman yang telah dibuat sebelum itu (halaman 48-49). Ada juga yang bekerja menjadi orang gaji atau buruh di Singapura (halaman 49).

Seperti yang dinyatakan oleh penulis di halaman 63, orang Jawa termasuk dalam pengertian Melayu. Pengertian Melayu ini merangkumi orang Melayu dari Kepulauan Melayu, seperti Borneo, Jawa, Sumatera dan Makasar. Dengan ini jelaslah bahawa orang Jawa tergolong dalam istilah Melayu dan dengan itu penempatan orang Jawa telah diwartakan oleh Kerajaan sebagai tanah simpanan Melayu. Berkenaan perkara ini, penulis telah merujuk tulisan A.B. Voules yang bertajuk The Laws of Federated Malay States 1877-1920 dan K.A.N Aiyer yang bertajuk Indian Problems in Malaya.

Sumbangan orang Jawa di negeri Selangor dapat dilihat menerusi banyaknya penempatan yang dibuka di beberapa daerah dalam negeri itu. Antaranya ialah di daerah Kelang, Hulu Langat dan Kuala Selangor (halaman 85). Amalan baik yang menjadi tradisi masyarakat Jawa yang wajar dicontohi ialah budaya gotong-royong. Menurut penulis, gotong-royong adalah salah satu organisasi sosial yang penting di kalangan masyarakat Jawa. Organisasi ini telah dapat menunjukkan wujudnya semangat kerjasama dan kekukuhan hidup di kalangan mereka (halaman 111).

No comments:

Post a Comment