Falsafah Hidup Orang Jawa


Kali ini saya akan mengkaji falsafah masyarakat jawa yang menjadi pegangan mereka. Hasil kajian saya menemui falsafah masyarakat jawa yang ada dalam diri mereka. Antara falsafah masyarakat jawa yang saya temui, Pada mulanya falsafah ini daripada bahasa jawa dan saya translatekan semula pada Bahasa Melayu, kalau ada yang silap tolong perbetulkan la ye :)

1. Urip Ku Urup
Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang boleh kita berikan tentu akan lebih baik.

2. Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara
Manusia hidup di dunia harus mengutamakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan serta memberantas sifat murka, serakah dan tamak.

3. Sura Dira Jaya Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti
Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya boleh dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar.

4. Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha
Berkata benar meski Sendiri Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan,kekayaan atau keturunan. Kaya tanpa didasari kebendaan.

5. Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan
Jangan sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu.

6. Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Aleman
Jangan mudah hairan. Jangan mudah menyesal. Jangan mudah terkejut. Jangan mudah menangis. Jangan manja.

7. Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman
Janganlah terlalu taksub untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi.

8. Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka
Jangan merasa terlalu pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka.

9. Aja Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo
Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang nampak mewah, cantik, indah; Jangan berfikir pendek supaya nanti tidak patah niat dan patah semangat.

10. Aja Adigang, Adigung, Adiguna
Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti.

No comments:

Post a Comment